Szanowni Uczestnicy Projektu,

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji oraz posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej możemy przedstawić oficjalne wyniki I etapu rekrutacji do projektu stażowego:

Wyniki_rekrutacji_I_etap

Liczba złożonych wniosków przeszła nasze najśmielsze oczekiwania, co wyraźnie widać w utworzonych listach rezerwowych na niektórych kierunkach.

  1. Osoby, które znalazły się na listach rezerwowych chcielibyśmy uspokoić, iż nadal dysponujemy rezerwą miejsc możliwą do wykorzystania, więc istnieje duża szansa kwalifikacji do projektu, ale dopiero po realizacji II etapu rekrutacji.
  2. W tym tygodniu udostępnimy naszym uczestnikom (zakwalifikowanym i oczekującym na listach rezerwowych) narzędzie do zrealizowania bilansu kompetencji w formie on-line.
  3. W styczniu zaczniemy realizację cyklu indywidualnych spotkań, by podpisać umowy i ustalić szczegóły realizacji staży.