Cele praktyki

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na cele ogólne praktyki, by odnieść się do nich w przygotowywaniu dokumentów związanych z praktyką:

  • Celem praktyki jest zapoznanie studenta ze specyfiką funkcjonowania Instytucji, jej systemem organizacji i zarządzania;
  • Celem praktyki jest kształtowanie umiejętności integracji wiedzy teoretycznej z przedmiotów objętych planem studiów z praktyczną działalnością poszczególnych Instytucji;
  • Celem praktyki jest powiązanie wiedzy nabytej w trakcie studiów i wykorzystanie jej do realizacji konkretnych zadań zawodowych;
  • Praktyka ma kształtować wzorcową postawę zawodową przyszłego pracownika.