Cele praktyki

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na cele ogólne praktyki, by odnieść się do nich w przygotowywaniu dokumentów związanych z praktyką:

  • Celem praktyki jest zapoznanie studenta ze specyfiką funkcjonowania Instytucji, jej systemem organizacji i zarządzania;
  • Celem praktyki jest kształtowanie umiejętności integracji wiedzy teoretycznej z przedmiotów objętych planem studiów z praktyczną działalnością poszczególnych Instytucji;
  • Celem praktyki jest również stymulowanie aktywności i rozwijanie inicjatywy studenta oraz stworzenie możliwości prowadzenia badań własnych w przyszłości związanych z tematem pracy licencjackiej;
  • Praktyka ma służyć także uruchomieniu wiedzy nabytej w trakcie studiów i wykorzystania jej do realizacji konkretnych zadań;
  • Praktyka ma kształtować wzorcową postawę zawodową przyszłego pracownika.