Pytania i odpowiedzi

Istotne kwestie, które wymagają doprecyzowania.

Strona będzie sukcesywnie uzupełniana – CZEKAM NA KOLEJNE PYTANIA Z PAŃSTWA STRONY!
 

 1. Kto jest zobowiązany odbyć praktykę?
  W nawiązaniu do programów studiów, które są udostępnione dla Państwa na stronie WWW Instytutu/Wydziału, zobowiązani są wszyscy studenci studiów licencjackich.
 2. Kiedy muszę odbyć praktykę?
  Praktyka winna być odbyta w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych do końca V semestr studiów.
 3. Jak długo powinna trwać praktyka?
  Praktyka powinna trwać 90 godzin.
 4. Gdzie mogę odbyć praktykę?
  Podstawowym założeniem jest zapis z Programu studiów, który zakłada, iż praktyka zawodowa winna być odbyta w:…instytucjach zgodnych z profilem studiów….W związku z powyższym mogą Państwo odbyć praktykę m.in. w:

  • mediach lokalnych, regionalnych, krajowych;
  • urzędach administracji (naczelnej, centralnej, terenowej, samorządowej);
  • biurach poselskich i senatorskich;
  • ambasadach i konsulatach;
  • komórkach zajmujących się badaniem opinii publicznej;
  • agencjach reklamowych oraz agencjach PR;

  oraz w innych Instytucjach – zgodnych z profilem studiów.

  W razie wątpliwości prosimy o kontakt w sprawie ustalenia szczegółów.

 5. Czy odbycie praktyki ma jakikolwiek wpływ na zaliczenie przeze mnie studiów?
  Oczywiście! Parafrazując: NIEZALICZENIE praktyki będzie skutkowało niezaliczeniem studiów, więc wpływ jest bezpośredni i jakże wymierny…