O CZASie

CZAS, czyli Centrum Zawodowej Aktywizacji Studentów Instytutu Politologii jest instytucją, która ma służyć studentom w zdobywaniu dodatkowych umiejętności, umożliwiających lepszy start na rynku pracy!

Już w 2009 roku, kiedy CZAS pojawił się jako koncepcja w naszych głowach, stwierdziliśmy, iż naszym celem powinno być:

Umożliwienie studentom Instytutu Politologii UO zdobywania doświadczenia zawodowego w trakcie trwania studiów

Zasadne wydaje się podjęcie działań wspierających obecnych studentów wyrażających chęć podjęcia pracy w trakcie trwania studiów. Przez pracę należy rozumieć zarówno chęć „dorobienia” – by zdobyć pieniądze na utrzymanie się w danym momencie oraz każdy przykład pozytywnego zaangażowania, który w przyszłości może zaprocentować. Należy zaznaczyć, iż w obecnych czasach coraz więcej osób zamierza podjąć pracę.

Zapraszamy do zapoznania się z oryginalnymi dokumentami projektu!