Programy Stażowe dla studentów Instytutu Politologii UO
(współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POWR.03.01.00-00-S044/17)

Regulamin_Rekrutacji i uczestnictwa – IP_2017

Dokumenty rekrutacyjne, do złożenia w Biurze Projektu (siedziba CZAS, pokój nr 11CC) i via mail do koordynatorów zadań, ze szczególnym uwzględnieniem „Wniosku o przyjęcie na staż”:

Zał-1A-Wniosek-o-przyjęcie-na_staż_IP_2017 (wersja .docx)
Zał-1A-Wniosek-o-przyjęcie-na_staż_IP_2017 (wersja .pdf)

Zał-1B-Formularz-zgłoszeniowy_IP_2017 (wersja .docx)
Zał-1B-Formularz-zgłoszeniowy_IP_2017 (wersja .pdf)

Wzór dla II edycji projektu – 2018/2019
Zał-2A-Oświadczenie-uczestnika-2018_IP_2018 (wersja .docx)
Zał-2A-Oświadczenie-uczestnika-2018_IP_2018 (wersja.pdf)

Zał-2B-Deklaracja_udziału w projekcie_IP_2017 (wersja .docx)
Zał-2B-Deklaracja_udziału w projekcie_IP_2017 (wersja.pdf)

Dokumenty projektowe:

Wzór dla II edycji projektu – 2018/2019
Zał-3-Umowa-uczestnictwa-w-stażu-2019 (wersja.pdf)

Zał-4-Deklaracja-pracodawcy_IP_2017 (wersja .docx)
Zał-4-Deklaracja-pracodawcy_IP_2017
(wersja.pdf)

Zał-5-Harmonogram-stażu_IP_2017 (wersja .docx)
Zał-5-Harmonogram-stażu_IP_2017 (wersja.pdf)

Zał-6-Dziennik-stażu-IP_2017 (wersja .docx)
Zał-6-Dziennik-stażu-IP_2017 (wersja.pdf)

Zał-7-Opinia-opiekuna-stażu_IP_2017 (wersja .docx)
Zał-7-Opinia-opiekuna-stażu_IP_2017 (wersja.pdf)

Zał-8-Ankieta-beneficjenta-IP_2017 (wersja .docx)
Zał-8-Ankieta-beneficjenta-IP_2017 (wersja.pdf)

Wniosek_o_rozliczenie_kosztów_dojazdu (wersja .docx)
Wniosek_o_rozliczenie_kosztów_dojazdu (wersja.pdf)

Zespół projektu:

dr Grzegorz HABER – kierownik projektu;
grzegorz@haber.edu.pl

mgr Sabina BARANIEWICZ – koordynator zadania (opieka nad kierunkami: DZiKS i SM);
s.baraniewicz@onet.pl

dr Bartosz MAZIARZ – koordynator zadania (opieka nad kierunkami: BM i POL);
bartoszmaziarz@hotmail.com

mgr Justyna Chudy-Wójtowicz – specjalista ds. monitoringu i rozliczeń
jchudy-wojtowicz@uni.opole.pl


 

Rekrutacja w II etapie prowadzona jest w dniach:

10-20 grudnia 2018r.