Programy Stażowe dla studentów Instytutu Politologii UO
(współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POWR.03.01.00-00-S044/17)

Regulamin_Rekrutacji i uczestnictwa – IP_2017

Dokumenty rekrutacyjne, do złożenia w Biurze Projektu (siedziba CZAS, pokój nr 11CC) i via mail do koordynatorów zadań, ze szczególnym uwzględnieniem „Wniosku o przyjęcie na staż”:

Zał-1A-Wniosek-o-przyjęcie-na_staż_IP_2017 (wersja .docx)
Zał-1A-Wniosek-o-przyjęcie-na_staż_IP_2017 (wersja .pdf)

Zał-1B-Formularz-zgłoszeniowy_IP_2017 (wersja .docx)
Zał-1B-Formularz-zgłoszeniowy_IP_2017 (wersja .pdf)

Zał-2A-Oświadczenie-uczestnika-2017_IP_2017 (wersja .docx)
Zał-2A-Oświadczenie-uczestnika-2017_IP_2017 (wersja.pdf)

Wzór dla II edycji projektu – 2018/2019:
Zał-2A-Oświadczenie-uczestnika-2018_IP_2018 (wersja .docx)
Zał-2A-Oświadczenie-uczestnika-2018_IP_2018 (wersja.pdf)

Zał-2B-Deklaracja_udziału w projekcie_IP_2017 (wersja .docx)
Zał-2B-Deklaracja_udziału w projekcie_IP_2017 (wersja.pdf)

Dokumenty projektowe:

Zał-3-Umowa_IP_2017 (wersja.pdf)

Zał-4-Deklaracja-pracodawcy_IP_2017 (wersja .docx)
Zał-4-Deklaracja-pracodawcy_IP_2017
(wersja.pdf)

Zał-5-Harmonogram-stażu_IP_2017 (wersja .docx)
Zał-5-Harmonogram-stażu_IP_2017 (wersja.pdf)

Zał-6-Dziennik-stażu-IP_2017 (wersja .docx)
Zał-6-Dziennik-stażu-IP_2017 (wersja.pdf)

Zał-7-Opinia-opiekuna-stażu_IP_2017 (wersja .docx)
Zał-7-Opinia-opiekuna-stażu_IP_2017 (wersja.pdf)

Zał-8-Ankieta-beneficjenta-IP_2017 (wersja .docx)
Zał-8-Ankieta-beneficjenta-IP_2017 (wersja.pdf)

Wniosek_o_rozliczenie_kosztów_dojazdu (wersja .docx)
Wniosek_o_rozliczenie_kosztów_dojazdu (wersja.pdf)

Zespół projektu:

dr Grzegorz HABER – kierownik projektu;
grzegorz@haber.edu.pl

mgr Sabina BARANIEWICZ – koordynator zadania (opieka nad kierunkami: DZiKS i SM);
s.baraniewicz@onet.pl

dr Bartosz MAZIARZ – koordynator zadania (opieka nad kierunkami: BM i POL);
bartoszmaziarz@hotmail.com

mgr Justyna Chudy-Wójtowicz – specjalista ds. monitoringu i rozliczeń
jchudy-wojtowicz@uni.opole.pl


 

Rekrutacja w I etapie prowadzona jest w dniach:

27 listopada – 11 grudnia 2017r.

 

Biuro Projektu (siedziba CZAS’u, p. 11CC) będzie otwarte, a Zespół Projektu gotowy do odbioru dokumentów,
w dniach i godzinach:

Poniedziałek, 27 listopada, godz. 15:00-16:00;
Wtorek, 28 listopada, godz. 15:00-16:00;
Środa, 29 listopada, godz. 9:30-10:30;
Czwartek, 30 listopada, godz. 8:00-10:00;
Piątek, 1 grudnia, godz. 7-30:8:00; 14:00-15:00;
Poniedziałek, 4 grudnia, godz. 12:00-14:00;
Wtorek, 5 grudnia, godz. 8:00-9:00;
Środa, 6 grudnia, godz. 8:00-9:00 oraz 9:30-10:30;
Czwartek, 7 grudnia, godz. 8:00-11:00;
Piątek, 8 grudnia – NIECZYNNE! (konferencja wyjazdowa Instytutu!)
Poniedziałek, 11 grudnia, godz. 12:00-16:00.

Wyniki rekrutacji grudniowej

 

Rekrutacja w turze uzupełniającej prowadzona jest w dniach:

8 – 12 stycznia 2018r.

Biuro Projektu (siedziba CZAS’u, p. 11CC) będzie otwarte, a Zespół Projektu gotowy do odbioru dokumentów,
w dniach i godzinach:

Poniedziałek, 8 stycznia, godz. 9:00-10:30;
Wtorek, 9 stycznia, godz. 8:00-10:00;
Środa, 10 stycznia, godz. 9:00-10:30;
Czwartek, 11 stycznia, godz. 8:00-11:00;
Piątek, 12 stycznia, godz. 8:00-10:00.

Wyniki rekrutacji – całość